نتایج قرعه کشی ماه

نتایج قرعه کشی ماه

نتایج قرعه کشی ماهیانه مگابیز

 

 

شهریور ماه ۱۳۹۴:‌ جناب آقای عادل آریا از بیرجند

مهر ماه ۱۳۹۴:‌ سرکار خانم سپیده اجاقی از تهران

آبان ماه ۱۳۹۴:‌ جناب آقای محمد هادی محمودی از بندرعباس

آذر ماه ۱۳۹۴:‌ جناب آقای سید رضا جلیلی شهری از مشهد (سفارش شماره ی ۱۹۴۷۷)

دی ماه ۱۳۹۴: جناب آقای غلامحسین حیدری از امیدیه (سفارش شماره ی ۲۰۰۲۳)

بهمن ماه ۱۳۹۴: جناب آقای سپهر عراقی از تهران (سفارش شماره ی ۲۰۳۲۹)

اسفند ماه ۱۳۹۴: جناب آقای ارشیا رجبی از تهران (سفارش شماره ی ۲۰۵۷۹)

فروردین ماه ۱۳۹۵:‌ جناب آقای امین خدری از بندرعباس (سفارش شماره ی ۲۰۷۳۸)

اردیبهشت ماه ۱۳۹۵:‌ شاید شما! enlightened

 

 

heartبه رسم سپاسگزاری در انتهای هر ماه به یک تن از مشتریان ماه مگابیز به قید قرعه جایزه ی نفیسی تقدیم می گردد.

 
دوشنبه 2 شهریور 1394 - 22:29:52 14209 آخرین بازدید : چهارشنبه 9 فروردین 1396 - 09:26:57 0
*
*